Sportverzorging

Wat is sportverzorging?
Sportverzorging richt zich op de begeleiding van sportende en bewegende mensen, dus ook niet-sporters, zodat hun gezondheid en conditie wordt behouden, verbeterd of hersteld. Een belangrijk onderdeel hierbij is het voorkomen van blessures en overbelasting.

Vaak krijgt de sportverzorger als eerst te maken met sporters met gezondheidsklachten. Soms verwijst een sportverzorger eerst iemand door naar een arts, fysiotherapeut, etc. voordat de sportverzorger zelf aan de slag mag.

Sportverzorging bestaat uit:

  • onderzoek en inspectie van de mens en het bewegingsapparaat
  • uitvoeren van functietesten
  • opstellen van een behandelplan in overleg en met goedkeuring van de cliënt
  • toepassen van(sport)massage
  • toepassen van bandages en tapes
  • geven van voorlichting en adviezen over blessurepreventie, trainingsbelasting, voeding etc.
  • het verlenen van eerste hulp aan een cliënt met acuut sportletsel (EHBSO, reanimatie)
  • werken volgens kwaliteitsnormen (o.a. registreren / archiveren van gegevens, evaluatie behandeling en gedragscode)