Bedrijfsmassage

De Wet Verbetering Poortwachter is op 1 april 2002 in werking getreden en geeft een aantal voorschriften voor begeleiding van langdurig zieke werknemers. Deze wet regelt ook de rechten en plichten voor werkgevers en werknemers. Het doel is te voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op de WAO. Re-integratie van zieke werknemers is een langdurig en kostbaar proces. Om zieke werknemers te begeleiden bij hun re-integratieproces kunnen werkgevers allerlei middelen inzetten.

Waarom massage?
Om stress op het werk te voorkomen, maar ook bij processen van re-integratie is het mogelijk om gebruik te maken van massages.

Voor bedrijven is het mogelijk één van onze masseurs een dag(deel) in de week in te huren. Hierbij kunnen medewerkers gedurende die tijd bij de masseur voor een massage terecht. Wel zullen de massages korter duren. Ongeveer 15 minuten per persoon.

Wilt u meer informatie of een offerte op uw bedrijf gericht? Neem dan contact met ons op!